ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT: CƠ HỘI RỘNG MỞ TƯƠNG LAI

Trong vòng vài năm tới, Nhật Bản ước tính sẽ phải cần đến một số lượng điều dưỡng viên rất lớn do tình trạng già hóa dân số. Ước tính nước Nhật cần từ 400,000 – 600,000 điều dưỡng, hộ lý để làm công việc chăm sóc người già. Dân số trong nước chỉ có …

ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT: CƠ HỘI RỘNG MỞ TƯƠNG LAI Read More »