Hơn 18 ngàn người đi xuất khẩu lao động trong 2 tháng đầu năm 2019

Cụ thể, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, trong tháng 2-2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 8.994 lao động. Trong đó những thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam gồm các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc. Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 18.377 lao động (6.141 lao động nữ), đạt 16% kế hoạch năm 2018.

Thị trường xuất khẩu laod odongj Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn

Theo đánh giá của Cục Quản lý lao động ngoài nước, nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng. Năm 2018 những thị trường tốt chiếm tỷ trọng lớn, với 95% lao động làm việc ở 3 thị trường tốt nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Dự kiến, năm 2019 các thị trường có thu nhập tốt như: xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục có nhiều hứa hẹn, là cơ hội lớn cho người lao động. Bộ lao động thương bình và xã hội đặt mục tiêu đưa được 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn những thị trường minh bạch, chất lượng với thu nhập cao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now