LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

THÁNG 1/2020

Được cấp giấy phép phái cử Thực tập sinh ngành điều dưỡng sang Nhật Bản

THÁNG 11/2018

Được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học

THÁNG 6/2018

Được cấp giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

THÁNG 11/2016

Thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ STARTUP

THÁNG 9/2009

Được cấp giấy phép đào tạo nghề chăm sóc Người cao tuổi

THÁNG 10/2007

Hợp tác đầu tư Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế – Techsimex

THÁNG 5/2007

Thành lập Trung tâm chăm sóc NCT Nhân Ái

THÁNG 10/2006

Công ty cổ phần Quốc tế Nhân Ái được thành lập

Call Now