16 nam, 14 nữ công nhân XƯỞNG ĐIỆN CƠ SỸ LÂM

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now